วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สัตว์โลก : ลิง

ลิง หรือ Monkey

สัตว์ป่าหน้าตาทะเล้น เจ้าเล่ห์ และแสนซน จนคนเรานำไปเปรียบเด็กว่า “ซนเหมือนลิง” นับเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดคนมาก จนสามารถ นำมาฝึกฝนไว้ใช้งานหลายอย่าง ทั้งปีนมะพร้าว เล่นละครลิง ฯลฯ เพราะเป็นสัตว์ฉลาดแสนรู้มากนั่นเอง

ชื่อสามัญ : Monkey 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macaca spp.

วงศ์ : LORISIDAE

ชื่ออื่น : -

ลักษณะจำเพาะ  

ลิง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ มีแขนขายาว ใช้จับเกาะได้ มีหางยาวหรือสั้นตามแต่สายพันธุ์ และมีทั้งชนิดที่มีหางและไม่มีหาง ชนิดไม่มีหาง เช่น ลิงอุรังอุตัง ลิงชิมแปนซี ชนิดมีหาง เช่น ลิงวอก ลิงกัง เป็นต้น ลิงมีนิสัยซุกซนไม่ค่อยกลัวมนุษย์นัก ชอบอาศัยอยู่ใกล้ ๆ มนุษย์ ซึ่งมีอาหารของพวกมัน ขนตามลำตัวจะมีสีเทาแดง เทาน้ำตาล ตามแต่ชนิด ในเมืองไทยพบหลายชนิด ที่เป็นลิงขนาดเล็ก เช่น ลิงกัง ลิงวอก ลิงแสม ลิงศรีสวัสดิ์ เป็นต้น

การดำรงชีวิต

ลิงโดยทั่วไปชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบ บริเวณเชิงเขา หรือป่าชายเลน ตามแต่ชนิด ชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่เป็นที่ แต่บางชนิด ก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงและอยู่ประจำที่ บางชนิดออกหากินตัวเดียวไม่รวมฝูง ชอบกินผลไม้ เมล็ดพืช และแมลงเป็นอาหาร เวลากินอาหารมักชอบ เก็บไว้ข้างแก้มแล้วค่อยๆ เอามือดันอาหารที่เก็ยไว้ออกมากินทีละน้อย 

ลิงเป็นสัตว์ชอบลงมาอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่บนต้นไม้ แต่เวลานอนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ชอบส่งเสียงร้องและมักร้องรับกันทั้งฝูง เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 3 - 4 ปี สามารถผสมพันธุ์ได้ทุกฤดู โดยมีระยะตั้งท้องประมาณ 5 - 7 เดิอน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และมีอายุยืนราว 25 ปี

ถิ่นที่อยู่อาศัย

ลิงหลายชนิดสามารถพบได้ทั่วไปในเขตป่าดงดิบ หรือป่าทั่วไปตามแต่ชนิด ลิงขนาดเล็กพบมากในประเทศอินเดีย จีน พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยพบได้ทั่วไปแล้วแต่ชนิด บางชนิดอาจเข้ามาอยู่ใกล้แหล่งชุมชน

ลิงในวรรณคดีไทย

ลิงในวรรณคดีไทยปรากฏอยู่ในเนื้อหาทั้งที่เป็นบทชมสัตว์ป่าและเป็นตัวละครในเรื่อง เช่นในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตัวละครเอกฝ่ายพระรามล้วนเป็นลิง เช่น หนุมาน ทหารเอกของพระราม หรือในโคบุตร พญาลิงเผือกที่มาช่วยโคบุตรปราบยักษ์มีงกรกรรฐ์ก็เป็นลิงเช่นกัน นอกจากนี้ในวรรณคดีมักกล่าวถึงลิงในบทบาทของความซน ความจองหอง ดังที่สุนทรภู่กล่าว่า “เขาว่าลิงจองหองมันพอพงขน” หรือไม่ก็กล่าวในบทชมสัตว์ ลรรยายลักษณะของลิงทั้งกิริยาอาการ การกิน และพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์จอมซนชนิดนี้